CopyrightMengelmoez behoudt het recht -tenzij anders overeengekomen met de auteur- ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst- als muziek- en beeldmateriaal.

Een bezoeker/ster van de Mengelmoez sites mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de Mengelmoez sites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Mengelmoez (ook niet via een eigen netwerk). 

  • Privacy
  • Algemene voorwaarden
  • B2B
  • Vrijwaring
  • Copyright